Iedereen krijgt in de loop van zijn of haar leven te maken met haaruitval. De ernst hiervan is echter zeer verschillend. Zo kan haaruitval een tijdelijk probleem zijn, maar kan het ook resulteren in permanente kaalheid. Indien er sprake is van permanente kaalheid, dan is een haartransplantatie de enige optie om de kaalheid voorgoed te verminderen.

Wat is haaruitval?

De medische term voor haaruitval is alopecia. Naarmate we ouder worden wordt ons haar fijner qua structuur en neemt de dichtheid af. Haren groeien in zogenaamde haarzakjes ofwel haarfollikels.

Bij de geboorte bevat de (behaarde) hoofdhuid ongeveer 100.000 haarfollikels. Dit aantal neemt door het verouderingsproces geleidelijk af, doordat een haarfollikel 20 tot 30 keer een haargroeicyclus kan doorlopen.

Een normale haargroeicyclus duurt gemiddeld twee tot vijf jaar en kent drie fasen:

 • Groeifase (gemiddeld 3 jaren)
 • Overgangsfase (enkele weken)
 • Rustfase (gemiddeld 4 maanden)

Bij een volwassene is ongeveer 85-90% van het hoofdhaar in de groeifase. Per maand groeit het haar ongeveer een centimeter. Gemiddeld verliest een mens 50 tot 100 hoofdharen per dag.

Overmatig haaruitval treedt op wanneer de groeifase korter is. Bij de meest voorkomende vorm van haaruitval, erfelijk haaruitval (Androgene Alopecia), speelt het hormoon dihydrotestosteron (DHT) hierbij een belangrijke rol.  Andere oorzaken van haaruitval zijn o.a. het (auto- immuun) ziekten, medicijngebruik, stress en leefstijl.

Soorten haaruitval

Behoudens de meest voorkomende vorm van haaruitval, Androgene Alopecia, zijn er talloze andere varianten. Niet elke variant resulteert in permanente kaalheid. Het vroegtijdig herkennen en juist diagnosticeren hiervan is echter van groot belang, om verder haaruitval zoveel als mogelijk te voorkomen.

De meest voorkomende varianten van haaruitval zijn:

 • Androgene Alopecia – Erfelijk haaruitval
 • Alopecia Areata – Pleksgewijze haaruitval
 • Alopecia Diffusa – Diffuse haaruitval

Bij bovengenoemde varianten van haaruitval is er géén sprake van verlittekening van de hoofdhuid.

Bij meer zeldzame varianten van haaruitval kan er wel sprake zijn van verlittekening van de hoofdhuid (Cicatriciële Alopecia). De verschillende types van verlittekende haaruitval worden in twee groepen ingedeeld:

 • Primaire cicatricerende haaruitval: bij deze vormen begint het proces van haaruitval specifiek in het haarzakje, het is een ziekte van het haarzakje zelf.
 • Secundaire cicatricerende haaruitval: hierbij wordt het haarzakje beschadigd door omstandigheden in de omgeving van het haarzakje en wordt het als ‘onschuldig slachtoffer’ beschadigd. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld diepe brandwonden, bestralingstherapie, huidkanker en chronische infecties van de huid.

Patronen van haarverlies

Niet elke vorm van haaruitval verloopt volgens een vast patroon. Bij Alopecia Androgenetica is dit wel het geval en daardoor makkelijk vast te stellen. Dit type haaruitval, ook aangeduid met ‘mannelijke kaalheid’, is te herkennen doordat de hoeveelheid haar op de kruin of bij de inhammen, minder wordt. De term ‘mannelijke kaalheid’ is enigszins verwarrend, want ook vrouwen kunnen last hebben van deze vorm van haaruitval. Bij vrouwen wordt daarom gesproken van ‘vrouwelijke kaalheid’.

Bij mannen begint deze kaalheid bij de slapen en op de kruin en gaat meestal door tot er alleen een rand haar op het achterhoofd overblijft. Bij vrouwen komt Alopecia Androgenetica meestal tot uiting door een dunnere haarinplant, vaak dominant op de middellijn van het hoofd. De Norwood-Hamilton schaal is op dit moment het beste en meest gebruikte systeem dat de mate van kaalheid volgens het mannelijk patroon meet. Voor het vrouwelijk patroon van haaruitval wordt de Ludwig classificatie gehanteerd.

Haartransplantaties bij Haaruitval
Haartransplantaties - wanneer toe te passen

Soorten haarverlies

De medische term voor erfelijke haaruitval is Androgene Alopecia. Het is dan ook de erfelijke factor die in belangrijke mate bepaalt of iemand wel of niet kaal wordt. Bij deze vorm van haaruitval zorgt dihydrotestosteron (DHT) ervoor dat de haargroeicyclus verstoord wordt. Onder invloed van DHT worden de haren steeds dunner en zwakker en kan het hele behaarde hoofd, behoudens de haarkrans, kaal worden.

Hoe ontstaat Androgene Alopecia?
1. Mannelijke hormonen, met name DHT, binden aan receptoren op haarfollikels
2. Grote haarfollikels worden geleidelijk kleine follikels
3. Verkorting van de groeifase
4. Ontwikkeling van kortere en dunnere haren. De follikels blijven bestaan
5. Androgene Alopecia ontstaat geleidelijk.
Het centrale kenmerk van Androgene Alopecia is de miniaturisatie van de haren is. Met andere woorden, iedere haarcyclus eindigt met dunner haar.

Bij Androgene Alopecia verloopt de haaruitval meestal volgens en standaard patroon. Tegenwoordig wordt de Norwood – Hamilton schaal bij dit type haaruitval aangehouden om het verloop en de fase van haaruitval in te delen.
Indien de haaruitval al op jonge leeftijd optreedt (tussen de 20 en 30 jaar oud), is de kans groot dat je ‘helemaal’ kaal wordt. Treedt de haaruitval later op, dan is de kans groot dat de haaruitval zich beperkt tot een bepaald gebied. Bijvoorbeeld enkel de kruin of inhammen.

Bij deze vorm van haaruitval is het opvallend dat bij enkel de haarkrans behouden blijft. Deze haren zijn immuun tegen DHT.

De enige oplossing om de mate van kaalheid bij deze vorm van haaruitval te beperken is door middel van een haartransplantatie. Hierbij wordt het haar uit de haarkrans verplaatst naar het kale gebied. Deze geïmplanteerde haren blijven hier de rest van je leven groeien, omdat de immuniteit van deze haren blijft bestaan.
Houdt er echter rekening mee dat de dichtheid van het geïmplanteerde haar altijd lager zal zijn dan de oorspronkelijke dichtheid. Om een zo hoog mogelijke dichtheid te creëren kan een aanvullende behandeling noodzakelijk zijn.

Alopecia Areata wordt veelal omschreven als pleksgewijze haaruitval. Deze vorm van haaruitval treedt plotseling op en begint met een of meerdere kale plekken op het behaarde hoofd. Deze kale plekken kunnen zich ook uitbreiden naar de rest van het lichaam waar haren groeien, zoals wenkbrauwen, baardstreek, oksels en schaamstreek.

Er zijn drie gradaties van Alopecia Areata:

 1. Alopecia Areata (pleksgewijze haaruitval) die zich vooral op het lichaam kan voordoen
 2. Alopecia Totalis waarbij het volledige hoofdhaar niet meer groeit
 3. Alopecia Universalis waarbij volstrekt geen haargroei meer te bespeuren is, noch hoofdhaar, noch lichaamsbeharing.

Vaak komt bij het haarverlies ook pigmentverlies voor, de kleur verdwijnt totaal uit het haar rondom het kaal wordende gebied.

De precieze oorzaak van Alopecia Areata is nog niet bekend. Veelal wordt gedacht aan een auto- immuunziekte. De afweer is als het ware ontspoord en richt zich tegen de haarwortels. Daarnaast spelen erfelijke factoren mogelijk een rol. Of spanningen en teveel stress Alopecia Areata kunnen uitlokken of verergeren is niet bekend. Waarschijnlijk spelen deze factoren slechts een ondergeschikte rol.

Het verloop van Alopecia Areata is erg onvoorspelbaar. In de meeste gevallen treedt spontaan herstel van de haargroei op binnen een jaar. De haren die terugkomen zijn in eerste instantie soms wit, maar na verloop van tijd herstelt zich de normale haarkleur.
Het is ook mogelijk dat de aandoening volledig verdwijnt en na jaren weer terugkomt.
In de minderheid van de gevallen treedt geen volledig herstel op.

Onderscheidend van andere vormen van (pleksgewijze) haaruitval is dat bij deze vorm van haaruitval geen littekenvorming van de huid optreedt.

Aangezien in de meeste gevallen spontaan herstel optreedt, behoeft dit geen verdere behandeling. Mocht het toch zo zijn dat de plekken kaal blijven, dan kan een haartransplantatie uitkomst bieden.

Hoe ziet een haartransplantatie bij Aesthetic Art uit?

Micro FUE Methode

Een haartransplantatie kan door toepassing van diverse methoden uitgevoerd worden. Tegenwoordig zijn de meest toegepaste methoden de FUT- methode en de (micro) FUE- methode. Beide methoden zijn eigenlijk haarstamceltransplantaties, alleen de manier waarop de grafts worden verkregen, verschilt per methode.
Bij Aesthetic Art passen wij enkel de micro FUE- methode toe. Afhankelijk van de grootte van de haartransplantatie wordt dit altijd uitgevoerd door 1 of 2 technicians en 1 arts.

Een micro FUE haartransplantatie houdt in dat er door middel van een zeer fijn hol naaldje een deel van een haarzakje (haarfollikel) vanuit het donorgebied (de zogenaamde haarkrans aan de achter- en zijkant van het hoofd) in het ontvangstgebied (bijv. de haarlijn, inhammen of kruin) geïmplanteerd wordt. Het verkregen weefsel wordt ook wel een graft genoemd en bestaat dus uit een deel van een haarzakje met een of meerdere haartjes.

De hele behandeling vindt plaats onder lokale verdoving,
waardoor u nauwelijks ongemak ervaart tijdens de behandeling.

Implanteren

Zowel het verkrijgen van de grafts uit het donorgebied als het implanteren van de grafts in het ontvangstgebied is een zeer nauwkeurig en arbeidsintensief proces en wordt bij Aesthetic Art enkel uitgevoerd door de meest ervaren technicians. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit van de haartransplantatie garanderen en geniet u van een levenslang resultaat.

Na de behandeling ziet u direct resultaat, echter laat het eindresultaat nog zo’n 4 tot 5 maanden op zich wachten. Om er zeker van te zijn dat alles na de behandeling volgens verwachting verloopt vinden er nog enkele telefonische contactmomenten plaats. Negen maanden na de behandeling zien wij u graag terug bij ons in de kliniek om het definitieve resultaat te beoordelen.

Haartransplantatie - Aesthetic Art

Prijzen

600 Grafts

3250

600-900 Grafts

4275

900-1200 Grafts

4925

1200-1400 Grafts

5500

1400-1600 Grafts

6000

1600-1800 Grafts

6450

1800-2000 Grafts

6825

>2000 Grafts

7250
Maak een afspraak